Kỷ niệm 36 năm ngày thành lập huyện Cát Tiên (01/01/1987-01/01/2023); ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam (06/01), Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01), Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01), Ngày Ký Hiệp định Pari về Việt Nam (27/01) và các ngày lễ kỷ niệm khác
CÁT TIÊN VỚI NHỮNG NỖ LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI In trang
18/01/2023 10:13 SA

Năm Nhâm Dần 2022, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn thách thức như: thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả một số nguyên và liệu đầu vào tăng cao đã ảnh lớn đến hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Cát Tiên đã phát huy tính năng động, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nên đã tạo sự phát triển ổn định trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.