TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2023
HUYỆN CÁT TIÊN CÓ THÊM 15 THÔN, TỔ DÂN PHỐ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ “KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU” VÀ “KHU DÂN CƯ TIÊU BIỂU” NĂM 2023 In trang
17/11/2023 03:31 CH

Huyện Cát Tiên vừa có thêm 15 khu dân cư được công nhận là “Khu dân cư kiểu mẫu” và “Khu dân cư tiêu biểu” năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công nhận và tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ 5 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Cát Tiên đạt danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2023, bao gồm: Tổ dân phố 7 (thị trấn Phước Cát); tổ dân phố 4 (thị trấn Cát Tiên); tổ dân phố 6 (thị trấn Cát Tiên); thôn Sơn Hải (xã Phước Cát 2) và thôn Vân Minh (xã Gia Viễn).