Kỷ niệm 36 năm ngày thành lập huyện Cát Tiên (01/01/1987-01/01/2023); ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam (06/01), Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01), Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01), Ngày Ký Hiệp định Pari về Việt Nam (27/01) và các ngày lễ kỷ niệm khác
ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN CÁT TIÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 In trang
28/12/2022 03:27 CH

Chiều ngày 27/12/2022, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam và trưởng các đoàn thể của thị trấn, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng các tổ dân phố, Trưởng bản và Trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố và bản trên địa bàn thị trấn Cát Tiên.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2022, với tinh thần quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VIII về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 21/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cát Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế của thị trấn Cát Tiên chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm - thủy, tăng dần tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước của thị trấn Cát Tiên thực hiện đạt trên 9,5 tỷ đồng, vượt hơn 170% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì thực hiện đạt hiệu quả gắn với việc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế cho giá trị cao, đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi,.... Nhờ vậy, thị trấn Cát Tiên đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người gần 61 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,96%, hộ cận nghèo còn 2,72%. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai – môi trường được quan tâm chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm phát triển gắn với nâng cao chất lượng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 10%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt hơn 92%; duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trong năm có thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, duy trì 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch chiếm 91%. Qua đánh giá xếp loại năm 2022, thị trấn Cát Tiên có gần 98% gia đình và có 100% cơ quan, tổ dân phố và bản đạt danh hiệu văn hóa; thị trấn Cát Tiên duy trì đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên tiếp tục quán triệt, bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của các cấp ủy Đảng; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận các Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm và lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII),...; chú trọng và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đăng ký xây dựng 6 gương điển hình tiên tiến ở các chi bộ và triển khai đăng ký xây dựng 29 mô hình mới, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên đã lãnh chỉ đạo, triển khai tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 ở các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đoàn Thanh niên, Đại hội Hội Cựu chiến binh thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2027, chỉ đạo Ban chấp hành Hội Nông dân và Công đoàn thị trấn chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2022, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thị trấn đã tiến hành kiểm tra đối với 29 lượt chi bộ và 2 cá nhân, giám sát đối với 2 chi bộ và 2 cá nhân, các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với 135 đảng viên, đạt tỷ lệ đảng viên được kiểm tra là 42,18%.

Trong năm 2022, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên đã cử 9 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp mới được 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 394 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ. Đánh giá xếp loại năm 2022, Đảng bộ thị trấn Cát Tiên có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 18 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ thị trấn Cát Tiên.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Đình Thái – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cát Tiên đã quán triệt và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bám sát theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 13/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VIII và Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 20/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cát Tiên về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Theo đó, năm 2023, với chủ đề là “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm; quyết liệt, đột phá đồng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Cát Tiên lần thứ II”, Đảng ủy thị trấn Cát Tiên đề ra 12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển theo hướng bền vững và tập trung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.