TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
GIAO BAN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ LỰC LƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 35 CỦA HUYỆN In trang
04/05/2024 03:07 CH

 

Sáng ngày 04/5/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 của huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Thức - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì hội nghị.