Kỷ niệm 36 năm ngày thành lập huyện Cát Tiên (01/01/1987-01/01/2023); ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam (06/01), Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01), Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/01), Ngày Ký Hiệp định Pari về Việt Nam (27/01) và các ngày lễ kỷ niệm khác
8/KH/BTGHU
17/01/2023
Nguyễn Văn Thức
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa , văn nghệ năm 2023
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
102/KH/HU 17/01/2023 kế hoạch thực hiện kế hoạch số 66-KH/TU ngày 09/12/2022 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của ban Bí thư " về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" trên địa bàn huyện Cát Tiên
104/KH/HU 17/01/2023 Kế hoạch số 60-KH /TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
104/KH/HU 17/01/2023 Kế hoạch số 60-KH /TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
105/KH/HU 17/01/2023 kế hoạch thực Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết số 13-NQ//HU ngày 13/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.
105/KH/HU 17/01/2023 kế hoạch thực Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết số 13-NQ//HU ngày 13/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.
8/KH/BTGHU 17/01/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa , văn nghệ năm 2023
103/KH/HU 17/01/2023 kế hoạch vv khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể BTV Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022
14/KH/BDVHU 10/01/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023
15/KH/BDVHU 10/01/2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động và hội nghị giao ban giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị liên quan và khối Dân vận các xã, thị trấn năm 2023
100/KH/HU 06/01/2023 Kế hoạch quản lý biên chế của hệ thống chính trị huyện Cát Tiên giai đoạn 2022-2026
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000612778
  • Đang online: 11
  • Trong tuần: 611
  • Trong tháng: 4.582
  • Trong năm: 29.481