TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN CÁT TIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ In trang
11/05/2024 08:59 SA

             Sáng ngày 10/5/2024, tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện, đồng chí Dương Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

2024510HopTT.png

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 41-NQ/TW nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

           Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

          Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

           Qua hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện nắm được những quan điểm, mục tiêu và nội dung cốt lõi Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị; vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; từ đó tiếp tục có những chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao nhất, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

                   Mai Lan

Nguồn(p): cattien.lamdong.gov.vn  

Lượt xem: 24

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001352515
  •  Đang online: 194
  •  Trong tuần: 4.793
  •  Trong tháng: 66.988
  •  Trong năm: 313.218