TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Các tổ chức cơ sở đảng lập và gửi kèm danh sách trích ngang đảng viên (theo từng Chi bộ trực thuộc đối với Đảng ủy cơ sở); đồng thời triển khai thực hiện Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định; gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp, rà soát, đối chiếu theo quy định (mẫu gửi kèm). Xem thêm
Trong khi chờ Hướng dẫn của cấp trên về biểu mẫu công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy gửi mẫu danh sách trích ngang, mẫu phiếu giới thiệu nhân sự tái cử, lần đầu tham gia Cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Xem thêm
Mẫu Bản ke khai tài sản năm 2019 Xem thêm
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy định về tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên khi từ trần... Xem thêm
Mẫu Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019 Xem thêm
Ban Thường vụ Huyện ủy quy định và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện. Xem thêm

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001353986
  •  Đang online: 272
  •  Trong tuần: 6.264
  •  Trong tháng: 68.459
  •  Trong năm: 314.689