TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị In trang
20/08/2019 03:30 CH

I. Thông tin cơ quan:

 • Tên cơ quan: Trung tâm Chính trị huyện Cát Tiên.
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - Thị trấn Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.
 • Điện thoại: 02633 884 596
 • Email: ttbdctcattien@lamdong.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1.Vị trí, chức năng

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cát Tiên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc HuyÖn uû vµ UBND huyÖn Cát Tiên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện.

2.  Nhiệm vụ

- Đào tạo sơ cấp Lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể ở cơ sở. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách...cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Phối hợp với Trường chính trị Tỉnh và một số trường chuyên ngành tổ chức các lớp Trung cấp chính trị - hành chính và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Cấp uỷ huyện.

3. Tổ chức bộ máy

Trung tâm bồi dưỡng chính trị có Giám đốc, Phó Giám đốc, giáo vụ - hành chính, văn thư, kế toán.

Giám đốc: Nguyễn Văn Thức

 • Điện thoại: 02633 884 372
 • Email: ttbdctcattien@lamdong.gov.vn 
Lượt xem: 3.670

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
 • 001353396
 •  Đang online: 203
 •  Trong tuần: 5.674
 •  Trong tháng: 67.869
 •  Trong năm: 314.099