TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 In trang
24/01/2024 09:16 SA

Chiều ngày 23/01/2024, tại huyện Cát Tiên, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Liên đoàn lao động huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X. Đồng chí Phạm Thị Lệ Dung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng trực tiếp quán triệt các nội dung của các Nghị quyết.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị, hơn 70 cán bộ công đoàn ở huyện Cát Tiên bao gồm: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn lao động huyện khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Cát Tiên và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành dọc ở trên địa bàn huyện Cát Tiên đã được quán triệt, học tập những nội dung cơ bản, trọng tâm của các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.