TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CÁT TIÊN TỔ CHỨC TRAO QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO, HỘ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TỪ NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH CÁT TIÊN In trang
30/01/2024 04:16 CH

Chiều ngày 30/01/2024, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã phối hợp với Agribank Chi nhánh Cát Tiên trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Tại chương trình trao tặng quà Tết, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo Agribank Chi nhánh Cát Tiên đã hỏi thăm tình hình đời sống và chúc các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện đón Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc.