TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG In trang
28/03/2023 05:04 CH

Sáng ngày 28/3/2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023 và quán triệt một số văn bản mới về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị trực tuyến tại huyện Cát Tiên có đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Hùng Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy và Bí thư 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại huyện Cát Tiên

          Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các Đảng bộ trong tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quý I và dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2023. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức đảng, đảng viên, bao gồm: Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, Chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở Chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội….; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”; Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 06/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi 2023; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.