TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
16/BC/BCĐQCDC
10/08/2023
Nguyễn Hoàng Phúc
báo cáo tình hình thực hiện dân chủ cơ sở , hoạt động của Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, thị trấn năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
123/BC/UBKTHU 10/08/2023 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra , giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tháng 8/2023 phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2023
17/KH/BDVHU 09/08/2023 kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu giữa Ban Dân vận Huyện ủy, cơ quan, đơn vị liên quan và khối Dân vận các xã, thị trấn năm 2023
17/KH/BDVHU 09/08/2023 kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu giữa Ban Dân vận Huyện ủy, cơ quan, đơn vị liên quan và khối Dân vận các xã, thị trấn năm 2023
375/-BC/HU 02/08/2023 Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với huyện Cát Tiên
371/-BC/HU 21/07/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW gày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về " tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
371/-BC/HU 21/07/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW gày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về " tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
369/-BC/HU 18/07/2023 Báo cáo công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
121/BC/UBKTHU 12/07/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tháng 7/2023; phương hướng , nhiệm vụ tháng 8/2023
121/BC/UBKTHU 12/07/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tháng 7/2023; phương hướng , nhiệm vụ tháng 8/2023
367/-BC/HU 06/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế số 01-QCTC/TW , ngày 7/11/1997 của BTC Trung ương về quản lý hồ sơ cán bộ

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001353594
  •  Đang online: 237
  •  Trong tuần: 5.872
  •  Trong tháng: 68.067
  •  Trong năm: 314.297