TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
204/CV/BTCHU
13/05/2023
Nguyễn Thái Hồng
vv hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, NK 2020-2025
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001135168
  •  Đang online: 33
  •  Trong tuần: 6.675
  •  Trong tháng: 1.422
  •  Trong năm: 95.871