TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Mẫu Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019 In trang
28/11/2019 02:15 CH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  (Mẫu 3-HSĐV)

 

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Năm 2019

Số LL:…………………..

ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN

Số TĐV:………………..

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) CƠ SỞ:

Ghi những mục có nội dung thay đổi so với trước đây; nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”.

………………………………………….

CHI BỘ:……………………..................

 

 

Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………….……Sinh ngày … tháng ….. năm……..

Mới thay đổi nơi ở:…………………………………………………………………….....

Mới thay đổi nghề nghiệp; đơn vị công tác: .....................................................................

- Đảng: ...............................................................................................................................

- Chính quyền: ...................................................................................................................

- Đoàn thể: .........................................................................................................................

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ....................................................................................

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………………….- Chuyên môn nghiệp vụ:………....

- Học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):……………………………- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư):…………......

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):……………………………………….........

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…Trình độ A,B,C,D):……………………………………………………………………................

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………......

Bị xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật):………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………......

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Cha đẻ:…………………………………….- Mẹ đẻ:…………………………………....

- Cha (vợ hoặc chồng):……………………………- Mẹ (vợ hoặc chồng):…………………..............

…………………………………………………………………………………………......

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):……………………….............

…………………………………………………………………………………………......

- Con (họ và tên, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu…?):………………………………………........

…………………………………………………………………………………………......

- Có thay đổi gì về kinh tế bản thân và gia đình trong năm :…………………………......

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ….........đồng, bình quân người/hộ …........ đồng

- Nhà ở:………………………………………………………………………………........

- Đất ở:……………………………………………………………………………….........

- Hoạt động kinh tế:………………………………………………………………….........

..............................................................................................................................................

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:…………………........................

………………………………………....…giá trị…………....………....đồng.

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:…………………………………………………........

…………….., ngày….... tháng ..…. năm 2019

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

(Tải file đính kèm)

Lượt xem: 12.323

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001134963
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 6.470
  •  Trong tháng: 1.217
  •  Trong năm: 95.666