TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Cát Tiên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực đã và đang là những điểm sáng cổ vũ, vận động các tầng lớp nhân dân noi theo. Xem thêm
Ngày 18/5/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xem thêm
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Xem thêm
Mọi người hãy thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phát huy mạnh mẽ thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch” để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Xem thêm
Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức; để Cuộc thi thành công, tạo sự lan tỏa, thiết thực, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tham gia dự thi như sau: Xem thêm
Các tổ chức cơ sở đảng lập và gửi kèm danh sách trích ngang đảng viên (theo từng Chi bộ trực thuộc đối với Đảng ủy cơ sở); đồng thời triển khai thực hiện Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định; gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp, rà soát, đối chiếu theo quy định (mẫu gửi kèm). Xem thêm
Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng); củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân Xem thêm
Trong khi chờ Hướng dẫn của cấp trên về biểu mẫu công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy gửi mẫu danh sách trích ngang, mẫu phiếu giới thiệu nhân sự tái cử, lần đầu tham gia Cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Xem thêm
Trang 1/3Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối   

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001135103
  •  Đang online: 33
  •  Trong tuần: 6.610
  •  Trong tháng: 1.357
  •  Trong năm: 95.806