TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG HỖ TRỢ SINH KẾ CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO In trang
12/07/2023 07:56 SA

Nhằm thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2023, chiều ngày 11/07/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khối các cơ quan Đảng đã phối hợp với Đảng uỷ thị trấn Phước Cát đến thăm hỏi, động viên, trao mô hình sinh kế cho 05 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn Phước Cát.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-2734.jpg