TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
CHI BỘ TRƯỜNG PTTH CÁT TIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC CHO ĐẢNG VIÊN In trang
06/11/2023 02:27 CH

Ngày 02 tháng 11 năm 2023, Chi bộ trường PTTH Cát Tiên đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hà - Giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại Trường THPT Cát Tiên. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Quân – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ.