TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
957/CV/HU
15/05/2023
Dương Hùng Cường
vv tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2023
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001352948
  •  Đang online: 292
  •  Trong tuần: 5.226
  •  Trong tháng: 67.421
  •  Trong năm: 313.651