TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN HIỆP THƯƠNG CỬ BỔ SUNG CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI MTTQ CÁC CẤP In trang
06/10/2023 05:11 CH

Chiều ngày 06/10/2023, UBMTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện và Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến dự hội nghị có đồng chí Dương Hùng Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

{image id =1}

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Dương Hùng Cường nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Thường trực và bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VIII nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức theo quy định, qua đó đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện trong triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.

{image id =2}

Tại hội nghị này, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hiệp thương cử bổ sung  Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Lâm Thị Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phước Cát và hiệp thương cử bà Lâm Thị Hiền giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ đại biểu tham dự tán thành đều đạt 100%.

{image id =3}

Quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện nêu rõ, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp Nhân dân trong huyện thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

{image id =4}

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Văn Thanh đã quán triệt, triển khai về nội dung, thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện phải được hoàn thành trước tháng 4/2024 và UBMTTQ Việt Nam huyện chọn UBMTTQ Việt Nam xã Tiên Hoàng tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở; sau đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện sẽ được tổ chức hoàn thành trước tháng 6/2024; đồng thời lưu ý UBMTTQ các xã, thị trấn cần làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, công tác xây dựng Đề án nhân sự Đại hội đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình giới thiệu,…

Khúc Giang

Lượt xem: 201

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001352444
  •  Đang online: 166
  •  Trong tuần: 4.722
  •  Trong tháng: 66.917
  •  Trong năm: 313.147