TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Triển khai Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2020 In trang
03/11/2020 02:33 CH

Các tổ chức cơ sở đảng lập và gửi kèm danh sách trích ngang đảng viên (theo từng Chi bộ trực thuộc đối với Đảng ủy cơ sở); đồng thời triển khai thực hiện Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định; gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp, rà soát, đối chiếu theo quy định (mẫu gửi kèm).

Lưu ý: Nếu trong Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên có khai thay đổi về trình độ giáo dục phổ thông; chuyên môn; nghiệp vụ; lý luận chính trị so với trước đây hoặc khen thưởng bậc cao, kỷ luật trong năm đề nghị gửi kèm theo các bản phô tô.

BTCHU

Lượt xem: 6.830

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001135025
  •  Đang online: 44
  •  Trong tuần: 6.532
  •  Trong tháng: 1.279
  •  Trong năm: 95.728