TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2023
KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI THANH NIÊN CÁC DÂN TỘC HUYỆN CÁT TIÊN NĂM 2023 In trang
08/10/2023 10:36 SA

            Chiều ngày 06/10/2023, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện khai mạc Giải bóng đá mini thanh niên các dân tộc trên địa bàn huyện năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Thức - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện.

Các đại biểu tham dự khai mạc giải

Các đại biểu tham dự khai mạc giải