TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
ĐẢNG ỦY XÃ QUẢNG NGÃI TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 In trang
13/01/2024 10:21 SA

Chiều ngày 12/01/2024, Đảng ủy xã Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.