TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Đảng bộ huyện Cát Tiên năm 2020 với những con số ấn tượng In trang
14/12/2020 02:39 CH

Trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và tăng trưởng cao; tiềm năng, lợi thế của huyện được khai thác có hiệu quả, tạo ra những tiền đề thuận lợi mới để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện.

Ngay từ đầu năm, mặc dù có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhưng với quyết tâm chính trị cao, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; đã lãnh đạo thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Đảng bộ huyện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với các chỉ tiêu về kinh tế.

Kết quả: Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng/năm; thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra (đạt 136,10% kế hoạch tỉnh, 119,22% kế hoạch huyện, tăng 33,88% so với cùng kỳ; trong đó thuế, phí đạt 118,56% kế hoạch tỉnh, 100% kế hoạch huyện, tăng 28,86% so cùng kỳ); tỷ lệ hộ nghèo giảm theo kế hoạch (0,71%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1,74%); tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân vượt kế hoạch đề ra (92%); có thêm 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; có thêm 01 xã (Đức Phổ) đạt nông thôn mới nâng cao và 01 xã (Gia Viễn) đạt nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới.

Để có được kết quả trên, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển theo hướng bền vững. Trong đó, việc phát huy tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục phát triển và quản lý sản phẩm mang nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”; cải tạo vườn hộ, vườn tạp; xây dựng vườn mẫu và thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo quy định; hoàn thành các công trình trọng tâm, chương trình trọng điểm và các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII; chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch vùng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020....

Ngoài ra, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền quảng bá các sản phẩm, du lịch của huyện Cát Tiên; chỉ đạo các ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; thu hút các dự án kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý rác thải, mở rộng di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI, Ngân hàng thương mại, Trung tâm thương mại huyện. Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm; phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay tín dụng của các ngân hàng để phục vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những kết quả đạt được trên, đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với chủ đề hành động năm 2020: “Đoàn kết, trách nhiệm, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và quyết tâm xây dựng huyện Cát Tiên ngày càng phát triển bền vững.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 948

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001352348
  •  Đang online: 270
  •  Trong tuần: 4.626
  •  Trong tháng: 66.821
  •  Trong năm: 313.051